Profesyonel Hukuk

Kategori: Genel

Trafik sigortası, zorunlu deprem sigortası, ev sigortası, hayat sigortası ve diğer tüm sigorta türleriyle ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler sigorta kategorimizde

Yurt Dışında Alınmış Olan Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli Midir?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen 27/A madde uyarınca, yurt dışında alınmış olan boşanma kararlarının tanıma davası açılmaksızın Türkiye’de geçerli hale getirilmesine imkan tanınmıştır. Yurtdışında Alınmış Boşanma Kararlarının Türk Hukukunda Geçerliliği Kural olarak, yurt dışında alınmış olan mahkeme kararlarının Türkiye’de tanıma – tenfiz davası açılmaksızın geçerli hale getirilmesi mümkün değildir. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen 27/A madde uyarınca, yurt […]

İdari Ecrimisil Nedir? Nasıl Tespit Edilir?

İDARİ ECRİMİSİL NEDİR? NASIL TESPİT EDİLİR? BELEDİYELER ECRİMİSİL BEDELİNİ NASIL TESPİT EDER? Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:336)’nin “Tanımlar” başlıklı 4.maddesinin 1-c bendinde yapılan tanımlamaya göre ecrimisil, “hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminat” anlamına […]

Vergi Tebliğ Usulleri ve Usulsüz Tebligatın Sonuçları

Bildirme, haber verme anlamı taşıyan tebliğ; bir hukuki işlemden veya durumdan bu işlemin muhataplarının haberdar olmalarını sağlayan, kanunda belirtilen şekil ve usullerle gerçekleştirilen bir işlemdir. Tebligata ilişkin genel hükümler 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda yer almaktaysa da Vergi Hukukunda tebligat 231 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 93. ve devamı maddelerinde ayrıca düzenlenmiştir.   1. VERGİ TEBLİĞ USULLERİ  […]

Başlamaya hazır mısın ?

(0850 305 1484) numaralı telefondan bir Sigorta uzmanıyla konuşun

Hoşgeldiniz! Canlı Destek!